top of page

REGULAMIN SESJI

Każdy klient zapisując się na sesję ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Umówienie się na sesję zdjęciową jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fotograf zapewnia, że jest przygotowany merytorycznie oraz posiada niezbędny sprzęt do wykonania sesji zdjęciowej na rzecz klienta.

 2. Koszt sesji jest uzależniony od wybranego przez klienta rodzaju sesji i konkretnego jej pakietu. W przypadku rozbieżności cen w różnych źródłach przez niedopatrzenie Fotografa  (np. w wyniku niezaktualizowania cennika w Mafelo), obowiązuje zawsze cennik opublikowany na stronie internetowej Fotografa – tj. www.ikropkastudio.com/oferta.

 3. Warunkiem rezerwacji sesji zdjęciowej jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł poprzez platformę Mafelo.

 4. Pozostała płatność odbywa się najpóźniej w dniu sesji – gotówką lub przelewem na konto bankowe ING o numerze 20 1050 1139 1000 0097 4634 6148. 

 5. Czas trwania sesji zależny jest od wybranego pakietu.

 6. Spóźnienie klienta na sesję spowoduje skrócenie czasu sesji.

 7. Spóźnienie powyżej 15 min (bez kontaktu) jest jednoznaczne z odwołaniem sesji i w konsekwencji z utratą zadatku.

 8. Każda zmiana terminu poniżej 24h przed sesją wiąże się z utratą zadatku. Założenie nowej rezerwacji wymaga wpłaty nowego zadatku.

 9. W przypadku sesji z dziećmi, klient jest odpowiedzialny za przyprowadzone przez siebie dzieci - nie może ich zostawiać bez opieki!

 10. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun (osoba przyprowadzająca dziecko).

 11. Opłata za sesję dotyczy tylko jednej rodziny, rozumianej jako rodzice/rodzic plus dziecko/dzieci. Za obecność na sesji każdej dodatkowej osoby poza rodzicami i dziećmi doliczana jest opłata w wysokości 100 zł za każdą osobę.

 12. Klient wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas sesji w serwisie fotograficznym (platforma Mafelo), za pomocą którego będzie on wybierał zdjęcia, które będą dalej poddane edycji. Wgląd do zdjęć z sesji na platformie Mafelo przypisany jest do adresu e-mail klienta podanego w czasie dokonywania zapisu na sesję i nie jest dostępny dla osób postronnych.

 

PO SESJI

 

 1. Po sesji Fototgraf zobowiązuje się do udostępnienia galerii zdjęć po selekcji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia wykonania sesji. 

 2. Klient otrzymuje z platformy MAFAELO e-maila z linkiem i danymi do logowania do galerii z nieobrobionymi zdjęciami do wyboru. 

 3. Na wybór zdjęć do obróbki Klient ma 3 dni. Wybór zdjęć w tym czasie gwarantuje zachowanie terminów narzuconych Fotografowi przez niniejszy regulamin. Wybór po tym czasie może spowodować znaczne opóźnienie realizacji zlecenia. Wybór po 6 miesiącach wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za ponowne utworzenie galerii.

 4. Klient samodzielnie wybiera zdjęcia do obórki cyfrowej.

 5. Każde dodatkowe zdjęcie wiąże się z dopłatą, której wysokość zależy od wybranego pakietu.

 6. W przypadku wyboru dodatkowych zdjęć, płatność następuje od razu poprzez Mafelo.

 7. Edycję dodatkowo zakupionych zdjęć Fotograf realizuje dopiero po ich uprzednim opłaceniu.

 8. Po dokonaniu wyboru zdjęć do edycji i opłaceniu sesji i ewentualnych dodatkowych ujęć Fotograf zobowiązuje się przekazać gotowe zdjęcia w terminie nie późniejszym niż 40 dni roboczych. W sezonie urlopowym i okołoświątecznym termin ten może ulec wydłużeniu. Jednocześnie zapewniam, że dokładam wszelkich starań, aby zdjęcia były gotowe znacznie wcześniej.

 9. Istnienie możliwość zakupu wszystkich zdjęć z sesji w postaci nieobrobionej. Cena zestawu surowych zdjęć podana jest w platformie Mafelo, po wysłaniu galerii do klienta. Jest to zakup dodatkowy, niezwalniający z zakupu zdjęć w ramach wybranego pakietu. Możliwe jest wykupienie wyłącznie wszystkich zdjęć pozostałych po selekcji, tj. nie ma możliwości zakupienia pojedynczych kadrów bez obróbki. Zdjęcia, o których mowa przekazane będą Klientowi w formacie jpg., w takiej postaci, w jakiej Klient widzi je na podglądzie Mafelo. Nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek ingerencji ze strony fotografa w te ujęcia. 

 10. Zdjęcia surowe udostępniane są jedynie na użytek własny klienta, z bezwględnym zakazem upubliczniania ich. 

 11. Biorąc udział w sesji, Klient potwierdza, że zapoznał się z portfolio fotografa i akceptuje stylistykę obróbki graficznej. Portfolio dostępne jest na stronie www.ikropkastudio.com.

 12. Zdjęcia poddawane są autorskiej edycji zgodnej z portfolio fotografa. Zamawiający może zwrócić się do fotografa z prośbą o dokonanie drobnych korekt w retuszu, jednakże fotograf ma prawo odmówić wprowadzania jakichkolwiek poprawek.

 13. Fotograf nie wyraża zgody, aby Klient publikował zdjęcia, na których dokonał modyfikacji (np. filtry, zmiana kolorów, kadrowanie).

 

 

PLIKI CYFROWE

 1. Fotograf zobowiązuje się do archiwizowania materiału z sesji (pliki surowe) do 6 miesięcy od daty udostępnienia Klientowi galerii zdjęć do wyboru. 

 2. Klient jest zobowiązany do dokonania wyboru zdjęć do dalszej edycji w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty udostępnienia Klientowi galerii zdjęć do wyboru. Po tym czasie będzie zobowiązany do opłacenia kosztu ponownego utworzenia galerii, w wysokości 50 zł.

 3. Kopie zapasowe materiału gotowego (tj. obrobionych zdjęć wybranych przez klienta) przechowywane są przez okres 12 miesięcy od daty udostępnienia Klientowi galerii zdjęć do wyboru.

 

WYDRUKI

(dotyczy pakietów sesji obejmujących wydruki)

 1. Wydruki zamawiane są jedynie do pierwszego zamówienia klienta. Oznacza to, że jeśli klient zdecyduje się na zamówienie dodatkowych ujęć z sesji po tym jak Fotograf zamówi już wydruki do pierwszego zamówienia – te dodatkowe zdjęcia otrzyma jedynie w formie cyfrowej, bez wydruków. 

 2. W przypadku chęci otrzymania wydruków dodatkowo zamówionych kadrów, klient poniesie koszty zamówienia wydruków – tj. koszty odbitek według aktualnego cennika oraz koszty przesyłki z drukarni bezpośrednio na adres wskazany przez klienta. 

 3. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wygląd wydruków zamówionych w innych laboratoriach.

 4. Gotowe wydruki klient odbierze od Fotografa osobiście. Istnieje możliwość wysłania odbitek za pośrednictwem paczkomatu Inpost / kuriera – na koszt klienta.

 5. Nie istnieje możliwość zmiany ceny sesji poprzez rezygnację z wydruków.

 6. Czas oczekiwania na wydruki uzależniony jest od aktualnego obciążenia współpracującego laboratorium. W przypadku okresów około świątecznych czas oczekiwania znacząco się wydłuża. Fotograf dokonuje zamówienia wydruków dwukrotnie w ciągu miesiąca. 

 

PUBLIKACJA WIZERUNKU

 

 1. Klient nie ma obowiązku wyrażenia zgody na publikację wizerunku swojego i rodziny.

 2. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego oraz swojej rodziny utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych. Publikacja wizerunku może dotyczyć strony internetowej fotografa, portali społecznościowych (facebook, instagram) oraz materiałów promocyjnych i reklamowych. 

 3. Klient ma prawo dokonać indywidualnych ustaleń w zakresie zgody na publikację wizerunku (np. zgoda na publikację wizerunku samych dzieci lub samych rodziców, bez taty itd.) 

 4. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację wizerunku w dowolnym momencie. 

 

REKLAMACJE

 1. Reklamację usługi Klient może złożyć przy pomocy poczty elektronicznej na adres foto@ikropkastudio.com. w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 2. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym:

 • dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację;

 • usługę, której reklamacja dotyczy;

 • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;

 • okoliczności uzasadniające reklamację;

 • żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.​​

   3.  Reklamacje będą rozpatrywane przez fotografa w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

   4. Fotograf rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.

   5. O decyzji Fotografa, Klient zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

 

iKropka Aleksandra Dołowicz

ul. Widoki 7/7

86-032 Niemcz

NIP 5542812062

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

 

W dniu 25.05. 2018 r. weszło w życie rozporządzenie o Regulacji i Ochronie Danych Osobowych (RODO), które pomaga chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np. e-mail, nr tel., adres zamieszkania czy inne informacje dotyczące sesji. W każdej chwili każdy z Państwa ma prawo wglądu do
treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane takie są potrzebne jedynie w przypadku chęci kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail umieszczonego na stronie.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Administratorem danych jest Aleksandra Dołowicz. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
2. Korzystając z zasobów mojej strony pozostają Państwo anonimowi. Zbieram jedynie informację o ilości osób odwiedzających stronę oraz informację o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystywane są mechanizmy cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach.
3. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności osoby korzystające ze strony ikropkastudio.com zwane będą dalej „Użytkownikami”.  Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych Użytkowników.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontaktowego zapytania. Informacje te nie są jednak gromadzone na serwerze. Dostęp do informacji i wiadomości, które wysyłają Użytkownicy w formularzu, ma jedynie Aleksandra Dołowicz.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie ww. usług.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym. Użytkownik posiada także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Użytkownik posiada prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.
9. Moim celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych mi danych. W związku z tym na stronie wprowadzony jest certyfikat bezpieczeństwa SSL podnoszący poziom ochrony Państwa danych podczas przesyłania informacji pomiędzy Państwa komputerem, a moim.

 ADMINISTRATOR DANYCH


1. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wysłał zapytanie przez stronę Kontakt lub formularz kontaktowy.
2. Kontakt w sprawie przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę www, zakładka Kontakt.
3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 


PLIKI COOKIES1.Witryna ikropkastudio.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody,  a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy iKropka Aleksandra Dołowicz w celu optymalizacji działań.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 


1. Korzystając ze strony Użytkownik akceptuje jej zasady. W przypadku jeśli Użytkownik nie jest w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z witryny.
2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy o sprawdzanie treści „Polityki prywatności”.
3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie ikropkastudio.com proszę o kontakt poprzez formularz dostępny na stronie w zakładce kontakt.

bottom of page